Historie

Bulhuse eller bulværkskonstruktionen har været kendt og brugt i Danmark, resten af Norden, Slesvig-Holsten og øst europa siden vikingetiden. I middelalderen var det en af de mest anvendte byggemetoder. Det sted der i dag er flest bulhuse bevaret er Gotland, Øst-Sverige.
Bulkonstruktionen kræver meget træ. I vikingetiden var en meget stor del af Danmark stadigvæk dækket af skov og man kunne derfor hente alt det træ man skulle bruge, både til skibsbyggeri og bulhuse. I løbet af 1500 tallet var mangel på træ ved at være et problem og det blev ved kongelig lov officielt forbudt at bygge bulhuse. Kongen og de efterfølgende konger, var konstant i krig og skulle bruge træet til at bygge krigsskibe af.

Picture-Taker-PAucBx Picture-Taker-hY3kHd


Flere steder ”overså” man forbuddene, og skønt det gentagende gange blev forbudt at bygge bulhuse, med hårde straffe hvis man trodsede, fortsatte man i Nørre Jylland og især her i Sønderjylland med bulværkskonstruktionen til helt op i slutningen af 1800 tallet. Ligesom med alle andre byggeteknikker, var der også på dette område egnstraditioner i form af udsmykning og farver. I den østlige del af Sønderjylland har farverne typisk (efter de fund der er gjort) været sorte remme, stolper, skråbånd og gavle og med Oldenborg-røde (oxydrøde) bulfjæl (planker). Eller helt sorte bulhuse. Men de kunne i mange tilfælde også være ubehandlede. I den vestlige del af Sønderjylland har helmalede bulhuse i den Oldenborg-røde farve været oftere anvendt, man kan gætte på at der, jo tættere man kom den forhenværende kongelige Oldenborgsslægts, landsdele har været anvendt den røde og den Oldenborg-gule farve. Farverne bruges den dag i dag mange officielle steder i Danmark. Olderborg-rød: Skov og naturstyrelsens kendte røde farve. Oldenborg-gul: Den farve vi kender fra postbilerne og ligeledes i det kongelige våbenskjold, i den gul baggrund og med røde løver.