Bulhuse / bulværk

Picture-Taker-uVgabj Picture-Taker-6Cwrva Picture-Taker-2pQNO6 Picture-Taker-uvliWD

Ideen med bulværk


Ideen med bulværk er, at har man en grim men god bygning, hvad enten den er beklædt med blikplader, træ eller mursten, sa kan man vælge at beklæde sin bygning eller blik trimpel med bulbeklædning eller simpelthen at nyopføre sit hus, garage, lysthus, jagthus eller hvad det nu måtte være. På den måde får man en karakteristisk bygning i landskabet som til fulde repræsenterer Danmarks og især sønderjyllands mangeårige stolte, men glemte, træhus tradition. Vær med til at bevare denne byggestil og fremme kendskabet til Danmarks arkitektoniske kultur.
Nu med prøvehus så man selv kan røre og se hvad et bulhus er. Kom og oplev stemningen i et bulhus


Hvad er bulværk eller bulhuse


Byggestilen/-princippet ligner meget bindingsværk, som de fleste nok kender. Bulkonstruktionen har en bund rem,lodrette stolper, mindre skråbånd i hjørnerne og til sidst en toprem. Imellem stolperne hvor der på bindingsværkshuse oftest er mursten eller i sjældnere tilfælde lerklining, er der på bulhuse store bredde bulfjæl (planker), som kører i et spor, inde i stolperne. Der er bygget bulhuse helt fra tidlig vikingetid og op til slutningen af 1800 tallet. De er udført i mange forskellige størrelser, til forskellige formål, lige fra beboelseshuse til lader, stalde og hjælme(brændselshuse), der har også været bygget i flere stokværk (etager) især i købsstæderne.


Picture-Taker-1sxmyt Picture-Taker-6r52hT Picture-Taker-8mAPz3 Picture-Taker-J4kFTY
Picture-Taker-OVr6ND Picture-Taker-q81Obz Picture-Taker-84rKrh Picture-Taker-ko76bE
Picture-Taker-nGVMmo Picture-Taker-xJeUzh Picture-Taker-1kjfvw Picture-Taker-uruM5j
Picture-Taker-TRa3vO Picture-Taker-kGRGXd Picture-Taker-iu4uM6 Picture-Taker-r8iYLE
Picture-Taker-LceKEo Picture-Taker-aIv6dO Picture-Taker-rUk0KR Picture-Taker-xxVVIK
Picture-Taker-E55vJf Picture-Taker-REjAHg Picture-Taker-2feWwQ Picture-Taker-agUv8f
Picture-Taker-2cEVcd Picture-Taker-QsCJyi Picture-Taker-fthDVV Picture-Taker-sNzUBf